Reklamace, vrácení nebo výměna zboží.

V případě reklamace nás prosím vždy předem kontaktujte:  telefonicky nebo e-mailem.
Významně tím urychlíte a zjednodušíte reklamační proces.


Zasíláte-li nám cokoli zpět, tak vždy pouze na adresu provozovny!

Uvádějte prosím vždy:

1.) Číslo faktury (popř. objednávky) , datum nákupu (doručení)
2.) Co reklamujete- včetně seriového a modelového čísla.
3.) Vytýkané vady. Pokud přiložíte fotku uspíšíte průběh procesu.
4.) Číslo účtu, na který Vám můžeme zaslat peníze, pokud bude reklamace oprávněná.
 

Reklamační řád.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a dále reklamačním řádem společnosti Petr Janoušek SEFA ).

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady věci prodané před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření smlouvy.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího pouze na:

e-mailové adrese:

janousek_sefa@volny.cz

pevné adrese:

Petr Janoušek SEFA
Starokolínská 1685
Praha 9
19016

telefonicky:

+420 2819 707 30

V případě nesplnění povinnosti kupujícího uvedené v obchodních podmínkách čl. 5, 5 odstavec, nebude pozdější reklamace uznána, jelikož se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.